Jesteś tutaj: Strona główna Firma Historia firmy

Historia firmy

Rok

Kalendarium wydarzeń

do dnia 31.12.1974 r.

Przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kościerzynie funkcjonuje dział wodociągów i kanalizacji.

z dniem 01.01.1975 r.

Jako "Zakład Eksploatacji" w Kościerzynie włączony zostaje do gdyńskiego oddziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku.

z dniem 01.01.1981 r.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdańsku zostaje przekształcone w dwa odrębne Okręgowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (OPW i K) w Gdańsku i w Gdyni. Zakład Eksploatacyjny w Kościerzynie zostaje włączony do OPW i K w Gdyni.

z dniem 01.04.1991 r.

Powstaje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) jako przedsiębiorstwo państwowe (komunalne).

z dniem 01.07.1997 r.

Przedsiębiorstwo komunalne ulega przekształceniu w jednoosobową spółkę gminy (spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością), której właścicielem udziałów w 100% jest Gmina Miejska Kościerzyna.

z dniem 28.03.1991 r.

Obowiązki Prezesa Zarządu pełni Ewa Jankowska-Borkowska

od 28.06.2003 r.

Prezesem zarządu jest Robert Fennig

02.01.2012 r.

Spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Kościerskie" Sp. z o. o. przejęła Zakład Energetyki Cieplnej "KOSPEC" Sp. z o. o.  Od dnia PWiK "Wodociągi Kościerskie" SP. z o. o. działa pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o. o.

Chcesz otrzymywać na bieżąco ważne informacje poprzez email

Telefony alarmowe

Działalność ciepłownicza
58 686 30 14
519 163 488 

Działalność wodno-kanalizacyjna
58 686 20 06,
661 913 913 - w godzinach pracy 

519 163 488 - po godzinach pracy 

 

Zgłoszenia są przyjmowane całą dobę.

Lokalizacja BOK